Pilih Aktifkan untuk mematikan fungsi Wi-Fi dan Bluetooth terpasang kamera.