DIGITALKAMERA

Z 50

Referensinformation

Sök i Z 50 Referensinformation

Sök efter andra produktmanualer

Ange nyckelord, inte meningar.

Denna kamera har uppdaterad firmware med extra funktioner. För mer information, se Tillagda funktioner .

Välj mellan 2 olika manualer.

 • För en guide till grundläggande fotografering och uppspelning, läs:

  Användarmanualen (medföljer kameran)

  Bemästra grundläggande kamerafunktioner och funktioner.

 • För en guide till alla aspekter av kameradrift, läs:

  Referensmanualen (pdf)

  En pdf-version av onlinemanualen (innehållet i online- och referensmanualerna är detsamma).

  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Innehållsförteckning

Lär känna kameran

Första stegen

Grundläggande fotografering och uppspelning

Grund inställningar

Skjutkontroller

i menyn

Mer om uppspelning

Menyguide

Upprätta trådlösa anslutningar till datorer eller smarta enheter

Ansluter till andra enheter

Blixtfotografering på kameran

Fjärrblixtfotografering

Felsökning

Tekniska anmärkningar

Tillagda funktioner