กล้องดิจิตอล

Z 5

คู่มือออนไลน์

ค้นหาคู่มือ

กล้องนี้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์พร้อมฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านการอัพเดทเฟิร์มแวร์

สารบัญ

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ขั้นตอนแรก

การถ่ายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

การตั้งค่าพื้นฐาน

ปุ่มควบคุมการถ่ายภาพ

เมนู i

แสดงภาพ

คำแนะนำเมนู

การสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทดีไวซ์

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ HDMI ด้วยสายเคเบิล

การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

หมายเหตุทางเทคนิค

คู่มือการใช้งานชุดเลนส์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านการอัพเดทเฟิร์มแวร์