ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

Z 5

Οδηγός αναφοράς

Αναζητήστε τον Οδηγός αναφοράς Z 5

Αναζητήστε άλλα εγχειρίδια προϊόντος

Εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά, όχι προτάσεις.

Αυτή η κάμερα διαθέτει ενημερωμένο υλικολογισμικό με πρόσθετες λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ενημερώσεων υλικολογισμικού .

Πίνακας περιεχομένων

Γνωριμία με την κάμερα

Πρώτα βήματα

Βασική φωτογραφία και αναπαραγωγή

Βασικές ρυθμίσεις

Χειριστήρια λήψης

Το μενού i

Αναπαραγωγή

Οδηγός μενού

Δημιουργία ασύρματων συνδέσεων με υπολογιστές ή έξυπνες συσκευές

Καλωδιακές συνδέσεις σε υπολογιστές και συσκευές HDMI

Φωτογράφηση με φλας στην κάμερα

Απομακρυσμένη φωτογράφηση με Flash

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τεχνικές Σημειώσεις

Εγχειρίδιο Kit Lens

Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ενημερώσεων υλικολογισμικού