Dalam situasi di mana pergerakan kamera sedikit saja dapat mengaburkan gambar, pelepas rana dapat ditunda oleh sekitar 0,2 hingga 3 detik setelah tombol pelepas rana ditekan.