Memilih jenis rana yang digunakan untuk foto.

Opsi Penjelasan
O Otomatis Kamera memilih jenis rana secara otomatis berdasarkan kecepatan rana. Rana front-curtain elekt. digunakan untuk mengurangi kabur yang disebabkan oleh kamera goyang saat kecepatan rana lambat.
P Rana mekanis Kamera menggunakan rana mekanis untuk semua foto.
x Rana front-curtain elekt. Kamera menggunakan rana front-curtain elekt. untuk semua foto.

“Rana Mekanis”

Rana mekanis tidak tersedia pada beberapa lensa.

“Rana Front-Curtain Elekt.”

Kecepatan rana tercepat yang tersedia ketika Rana front-curtain elekt. dipilih adalah 1/2000 d.