Untuk melihat Pengaturan Kustom, pilih tab A dalam menu kamera.

Pengaturan Kustom digunakan untuk mengustomisasi pengaturan kamera guna memenuhi keinginan individu. Menu Pengaturan Kustom dibagi dalam beberapa tingkat.

Pengaturan Kustom berikut ini tersedia: 1

Item

0

[Reset pengaturan kustom]

Reset Pengaturan Kustom

a [Fokus otomatis]

a1

[Pemilihan prioritas AF‑C]

a1: Pemilihan Prioritas AF‑C

a2

[Pemilihan prioritas AF‑S]

a2: Pemilihan Prioritas AF‑S

a3

[Pelacakan fokus dgn lock-on]

a3: Pelacakan Fokus dgn Lock-On

a4

[Deteksi wajah pelacakan 3D]

a4: Deteksi Wajah Pelacakan 3D

a5

[Det. wjh/mata AF area-oto.]

a5: Det. Wjh/Mata AF Area-Oto.

a6

[Titik fokus digunakan]

a6: Titik Fokus Digunakan

a7

[Simpan titik mnrt orientasi]

a7: Simpan Titik mnrt Orientasi

a8

[Aktivasi AF]

a8: Aktivasi AF

a9

[Titik fokus saling tumpang]

a9: Titik Fokus Saling Tumpang

a10

[Opsi titik fokus]

a10: Opsi Titik Fokus

a11

[AF sedikit cahaya]

a11: AF Sedikit Cahaya

a12

[Cincin fokus manual di mode AF]2

a12: Cincin Fokus Manual di Mode AF

b [Pengukuran/pencahayaan]

b1

[Lngkh EV utk kntrl p'chyn]

b1: Lngkh EV utk Kntrl P'chyn

b2

[Komp. pencahayaan mudah]

b2: Komp. Pencahayaan Mudah

b3

[Pengukuran matriks]

b3: Pengukuran Matriks

b4

[Area rasio pusat]

b4: Area Rasio Pusat

b5

[P'cahayaan opt. p'halusan]

b5: P'cahayaan Opt. P'halusan

c [Pewaktu/Kunci AE]

c1

[Tombol pelepas rana AE‑L]

c1: Tombol Pelepas Rana AE‑L

c2

[Pewaktu siaga]

c2: Pewaktu Siaga

c3

[Pewaktu otomatis]

c3: Pewaktu otomatis

c4

[Penundaan monitor mati]

c4: Penundaan Monitor Mati

d [Pemotretan/tampilan]

d1

[Kec. pemotretan mode CL]

d1: Kec. Pemotretan Mode CL

d2

[Lepas berkelanjutan maks.]

d2: Lepas Berkelanjutan Maks.

d3

[Opsi mode pelepas yg disinkron.]

d3: Opsi Mode Pelepas yg Disinkron.

d4

[Mode tunda pencahayaan]

d4: Mode Tunda Pencahayaan

d5

[Rana front-curtain elekt.]

d5: Rana Front-Curtain Elekt.

d6

[Kecepatan rana panjang (M)]

d6: Kecepatan Rana Panjang (M)

d7

[Urutan nomor file]

d7: Urutan Nomor File

d8

[Simpan yang asli (EFFECTS)]

d8: Simpan Yang Asli (EFFECTS)

d9

[Pratinjau pencahayaan (Lv)]

d9: Pratinjau Pencahayaan (Lv)

d10

[Tampilan kisi bingkai]

d10: Tampilan Kisi Bingkai

d11

[Sorotan puncak fokus]

d11: Sorotan Puncak Fokus

d12

[Sinar LCD]

d12: Sinar LCD

d13

[Md b'kelanjutan di tinj. langsung]

d13: Md B'kelanjutan di Tinj. Langsung

d14

[VR Optikal]3

d14: VR Optikal

e [Bracketing/lampu kilat]

e1

[Kecepatan sinkr. lampu kilat]

e1: Kecepatan Sinkr. Lampu Kilat

e2

[Kecepatan rana lampu kilat]

e2: Kecepatan Rana Lampu Kilat

e3

[Komp. p'chyn utk lmp kilat.]

e3: Komp. P'chyn utk Lmp Kilat

e4

[Kontrol sensitivitas ISO c oto.]

e4: Kontrol Sensitivitas ISO c Oto.

e5

[Lampu kilat pemodelan]

e5: Lampu Kilat Pemodelan

e6

[Urutan bracketing]

e6: Urutan Bracketing

f [Kontrol]

f1

[Sesuaikan menu i]

f1: Sesuaikan Menu i

f2

[Sesuaikan menu i (Lv)]

f2: Sesuaikan Menu i (Lv)

f3

[Kontrol kustom]

f3: Kontrol Kustom

f4

[Tombol OK]

f4: Tombol OK

f5

[Sesuaikan kenop perintah]

f5: Sesuaikan Kenop Perintah

f6

[Lpskn tbl utk gnkn kenop]

f6: Lpskn Tbl utk Gnkn Kenop

f7

[Indikator balik]

f7: Indikator Balik

f8

[Switch D]

f8: Switch D

g [Film]

g1

[Sesuaikan menu i]

g1: Sesuaikan Menu i

g2

[Kontrol kustom]

g2: Kontrol Kustom

g3

[Kecepatan AF]

g3: Kecepatan AF

g4

[Sensitivitas pelacakan AF]

g4: Sensitivitas Pelacakan AF

g5

[Tampilan sorotan]

g5: Tampilan Sorotan

  1. Item yang diubah dari nilai default ditandai oleh tanda bintang (“U“).

  2. Item ini hanya tersedia dengan lensa kompatibel.

  3. Item ini hanya tersedia dengan lensa AF‑P kompatibel yang tidak dilengkapi switch pengurang guncangan.