DIGITALKAMERA

D780

Referansehåndbok

Søk i D780 Referansehåndbok

Søk etter andre produktmanualer

Skriv inn nøkkelord, ikke setninger.

Innholdsfortegnelse

Bli kjent med kameraet

Første steg

Grunnleggende fotografering og avspilling

Kamerakontroller

Opptaksinnstillinger

Alternativer for filmopptak og redigering

Andre opptaksalternativer

Avspilling

Koble til datamaskiner og TV-er

Nettverkstilkoblinger

Blitsfotografering på kamera

Ekstern blitsfotografering

Menyguide

Feilsøking

Tekniske merknader

Bruksanvisning for kitlinse