DIGITALKAMERA

Z 9

Referensinformation

Sök i Z 9 Referensinformation

Sök efter andra produktmanualer

Ange nyckelord, inte meningar.

  • Instruktionerna i det här dokumentet gäller kamerans firmware version 2.10. Den senaste firmware är tillgänglig från Nikon Download Center.
  • Denna kamera har uppdaterad firmware med extra funktioner. För mer information, se Ändringar med "C" Firmware version 3.00 .

Innehållsförteckning

Lär känna kameran och dess menyer

Första stegen

Grundläggande fotografering och uppspelning

Fotograferingsinställningar

Videoinspelning

Visa och retuschera bilder

Röstmemon

Anslutning till HDMI-TV och inspelare

Ansluter till smarta enheter

Ansluta till datorer eller FTP-servrar

Ansluta till andra kameror

Blixtfotografering

Fjärrblixtfotografering

Menyguide

Felsökning

Tekniska anmärkningar

Ändringar med "C" Firmware version 3.00