Aktifkan rana elektronik selama fotografi tinjauan langsung untuk mematikan suara rana dan menghilangkan guncangan yang dihasilkan rana mekanis. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Rana Elektronik (Fotografi Tinjauan Langsung Senyap)” ( Rana Elektronik (Fotografi Tinjauan Langsung Senyap) ).