Memilih tiga huruf awal yang digunakan untuk menamai file gambar di mana film disimpan; default awalan adalah “DSC” ( Penamaan File ).