Nuotraukų apžvalga

  1. G mygtukas
  2. D atkūrimo meniu

Pasirinkite, ar nuotraukos bus automatiškai rodomos monitoriuje iškart po fotografavimo.

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungta ]Nuotraukos rodomos monitoriuje.
[ Išjungta ]Nuotraukas galima peržiūrėti tik paspaudus K mygtuką.