USB maitinimo tiekimas

  1. G mygtukas
  2. B sąrankos meniu

Pasirinkite, ar pasirenkami įkrovimo kintamosios srovės adapteriai arba kompiuteriai, prijungti per USB, gali būti naudojami fotoaparatui maitinti (USB maitinimo tiekimas). USB maitinimo šaltinis leidžia naudoti fotoaparatą, ribojant baterijos eikvojimą.

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungti ]Kai įjungta, fotoaparatas gauna energiją iš prijungtų įrenginių. Prijungti įrenginiai taip pat tieks maitinimą, kai fotoaparatas išjungtas, jei vyksta „Bluetooth“ siuntimas arba dega atminties kortelės prieigos lemputė.
[ Išjungti ]Fotoaparatas bet kuriuo metu nenaudoja maitinimo iš prijungtų įrenginių.
  • Maitinimas fotoaparatui bus tiekiamas tik tada, kai bus įdėta baterija.
  • Kai fotoaparatas maitinamas iš išorinio šaltinio, fotografavimo ekrane pasirodo USB energijos tiekimo piktograma.
  • Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Akumuliatoriaus įkrovimas“ (Akumuliatoriaus įkrovimas ).

Kompiuterio USB maitinimo tiekimas

  • Norėdami prijungti fotoaparatą prie kompiuterio, naudokite pateiktą USB kabelį arba pasirenkamą UC-E25 USB kabelį. Pasirinkite USB kabelį, kurio jungtis atitinka kompiuterio USB jungtį.
  • Jei naudosite pateiktą USB kabelį maitinimui iš kompiuterio tiekti, fotoaparato baterija bus eikvojama net ir tiekiant maitinimą. Jei naudosite atskirai parduodamą UC-E25 USB kabelį, fotoaparato baterija nebus išeikvota (kameros baterija gali būti išeikvota priklausomai nuo jūsų kompiuterio modelio ir specifikacijų).
  • Priklausomai nuo modelio ir gaminio specifikacijų, kai kurie kompiuteriai nepateiks srovės fotoaparatui maitinti.

„Energijos tiekimas“ prieš „įkrovimą“

Energijos tiekimas fotoaparato operacijoms vadinamas „maitinimo tiekimu“, o terminas „įkrovimas“ vartojamas, kai maitinimas tiekiamas tik fotoaparato baterijai įkrauti. Sąlygos, kuriomis išorinių įrenginių tiekiamas maitinimas naudojamas fotoaparatui maitinti arba akumuliatoriui įkrauti, parodytos toliau.

Pasirinkta [USB maitinimo tiekimo] parinktisFotoaparatasNaudojamas išorinis maitinimo šaltinis
[ Įjungti ]Įjungta*Energijos tiekimas
IšjungtaĮkrovimas
[ Išjungti ]Įjungta*
IšjungtaĮkrovimas
  1. Apima atvejus, kai maitinimo jungiklis yra „OFF“ padėtyje, bet vyksta „Bluetooth“ siuntimas arba dega atminties kortelės prieigos lemputė.