Ekranas monitoriuje

Monitorius rodo informaciją apie esamus nustatymus. Kartais, pavyzdžiui, pakeitus nustatymus, gali būti rodomos kitos piktogramos arba įspėjimai.

Monitorius

Foto režimas

1Fotografavimo režimas (Režimo ratukas )
2Lankstus programos indikatorius (P (užprogramuotas automatinis) )
3Vartotojo nustatymo režimas (U1, U2 ir U3 (naudotojo nustatymų režimai) )
4AF srities skliaustai (AF srities režimas )
5Blykstės režimas (Blykstės režimai )
6Intervalo laikmačio indikatorius (Fotografavimas intervaliniu laikmačiu )
1 piktograma (1 piktograma )
„Nėra atminties kortelės“ indikatorius (Baterijos ir atminties kortelės įdėjimas ,Neįdėta atminties kortelė )
7Atleidimo režimas (Mygtukas c / E (atleidimo režimas / laikmatis). )
8Fokusavimo taškas (Fotografavimas ( b automatinis) ,AF srities režimas )
9Fokusavimo režimas (Fokusavimo režimas )
10AF srities režimas (AF srities režimas )

11Aktyvus skaitmeninis apšvietimas (Aktyvus D-Lighting )
12Vaizdo valdymas (Nustatykite vaizdo valdymą )
13Bluetooth ryšio indikatorius (Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo rėžimas (Lėktuvo rėžimas )
14Baltos spalvos balansas (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
15Vaizdo sritis (Pasirinkite vaizdo sritį )
16Paveikslėlio dydis (Paveikslėlio dydis )
17Vaizdo kokybė (Vaizdo kokybė )
18i piktograma (i meniu )
19Ekspozicijos ir blykstės kadrų indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
WB fotografavimo serijomis indikatorius ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL sklendės indikatorius ( ADL skliausteliuose )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
20Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
Kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijų sekoje ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
Kadrų skaičius ADL kadrų sekoje ( ADL skliausteliuose )
HDR ekspozicijos skirtumas ( HDR nuotraukų darymas )
Daugkartinio poveikio skaičius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )

21Ekspozicijos indikatorius
Poveikis (Ekspozicijos indikatorius )
Ekspozicijos kompensavimas (E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )
automatinis gretinimas (Automatinis kadravimas )
22Blykstės parengties indikatorius (Naudojant fotoaparato blykstę )
23„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų;Likusių parodymų skaičius )
24Likusių parodymų skaičius (Likusių parodymų skaičius ,Atminties kortelės talpa )
25Wi-Fi ryšio indikatorius (Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius (Prisijungiama pirmą kartą: poravimas )
26ISO jautrumas (S mygtukas )
27ISO jautrumo indikatorius (S mygtukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius (Automatinis ISO jautrumo valdymas )
28Ekspozicijos kompensavimo indikatorius (E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )
29Blykstės kompensavimo indikatorius (Blykstės kompensavimas )
30Subjekto sekimo AF (Subjekto sekimo AF )
31Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
32Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
33FV užrakto indikatorius (FV užraktas )
34Matavimas (Matavimas )
35Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas (Ekspozicijos užraktas )

36Baterijos indikatorius (Baterijos lygis )
37USB maitinimo tiekimas (USB maitinimo tiekimas )
38Mirgėjimo aptikimas (Mirgėjimo mažinimo fotografavimas )
39Užrakto tipas (d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija (Tyli fotografija )
40Ekspozicijos delsos režimas (d3: Ekspozicijos delsos režimas )
41Fokusavimo indikatorius (Rankinis fokusavimas )
42Vibracijos mažinimas (Vibracijos mažinimas )
43Fotografavimas lietimu (Jutikliniai valdikliai ,Jutiklinis užraktas )
44Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius (d6: pritaikykite nustatymus tiesioginiam vaizdui )
45Įspėjimas apie temperatūrą

Temperatūros įspėjimai

  • Jei fotoaparato temperatūra pakyla, bus rodomas temperatūros įspėjimas ir atgalinės atskaitos laikmatis. Kai laikmatis pasieks nulį, fotografavimo ekranas išsijungs.
  • Pasiekus trisdešimties sekundžių ribą, laikmatis tampa raudonas. Kai kuriais atvejais laikmatis gali būti rodomas iškart įjungus fotoaparatą.

Neįdėta atminties kortelė

Jei atminties kortelė neįdėta, fotografavimo ekrane pasirodys indikatorius „nėra atminties kortelės“ ir [–E–] .


Informacinis ekranas

1Fotografavimo režimas (Režimo ratukas )
2Lankstus programos indikatorius (P (užprogramuotas automatinis) )
3Vartotojo nustatymo režimas (U1, U2 ir U3 (naudotojo nustatymų režimai) )
4Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
5Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
6Ekspozicijos indikatorius
Poveikis (Ekspozicijos indikatorius )
Ekspozicijos kompensavimas (E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )
Ekspozicijos ir blykstės gretinimas ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
WB sklendė ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL skliaustai ( ADL skliausteliuose )

7Blykstės kompensavimo indikatorius (Blykstės kompensavimas )
8Ekspozicijos kompensavimo indikatorius (E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )
Ekspozicijos kompensavimo vertė (E (ekspozicijos kompensavimo) mygtukas )
9Ekspozicijos ir blykstės kadrų indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
WB fotografavimo serijomis indikatorius ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL sklendės indikatorius ( ADL skliausteliuose )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
10„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų;Likusių parodymų skaičius )
11Likusių parodymų skaičius (Likusių parodymų skaičius ,Atminties kortelės talpa )
12i piktograma (i meniu )
13ISO jautrumas (S mygtukas )
14ISO jautrumo indikatorius (S mygtukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius (Automatinis ISO jautrumo valdymas )
15FV užrakto indikatorius (FV užraktas )
16Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas (Ekspozicijos užraktas )

17Bluetooth ryšio indikatorius (Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo rėžimas (Lėktuvo rėžimas )
18Wi-Fi ryšio indikatorius (Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius (Prisijungiama pirmą kartą: poravimas )
19Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo indikatorius (Ilgos ekspozicijos NR )
20Užrakto tipas (d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija (Tyli fotografija )
21Ekspozicijos delsos režimas (d3: Ekspozicijos delsos režimas )
22Intervalo laikmačio indikatorius (Fotografavimas intervaliniu laikmačiu )
1 piktograma (1 piktograma )
23Blykstės valdymo režimas (Blykstės valdymo režimas )
24„pyptelėjimo“ indikatorius (Pyptelėjimo parinktys )
25Baterijos indikatorius (Baterijos lygis )
26USB maitinimo tiekimas (USB maitinimo tiekimas )
27Wi-Fi ryšys (Wi-Fi ryšys )
28Atleidimo režimas (Mygtukas c / E (atleidimo režimas / laikmatis). )
29AF srities režimas (AF srities režimas )
30Fokusavimo režimas (Fokusavimo režimas )
31Vibracijos mažinimas (Vibracijos mažinimas )
32Aktyvus skaitmeninis apšvietimas (Aktyvus D-Lighting )
33Matavimas (Matavimas )
34Paveikslėlio dydis (Paveikslėlio dydis )
35Baltos spalvos balansas (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
36Nustatyti vaizdo valdymą (Nustatykite vaizdo valdymą )
37Vaizdo kokybė (Vaizdo kokybė )
38Blykstės režimas (Blykstės režimai )
39Įspėjimas apie temperatūrą

Vaizdo įrašo režimas

1Įrašymo indikatorius (Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
„Nėra vaizdo“ indikatorius (0 piktograma )
2Išorinis įrašymo valdymas (Diktofonai )
3Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė (Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė )
4Likęs laikas (Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
5Laiko kodas (Laiko kodas )
6Failo pavadinimas (Failų pavadinimai )
7Vėjo triukšmo mažinimas (Vėjo triukšmo mažinimas )
8Išleidimo režimas (nejudantis fotografavimas;Vaizdo įrašo režimas )
9Garso lygis (Mikrofono jautrumas )
10Mikrofono jautrumas (Mikrofono jautrumas )
11Dažnio atsakas (Dažnio atsakas )
12Elektroninis VR indikatorius (Elektroninis VR )
13Paryškinti ekraną (g5: Paryškinkite ekraną )