e1: blykstės sinchronizavimo greitis

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite blykstės sinchronizavimo greitį.

Parinktisapibūdinimas
[ 1/200 s (automatinis FP) ]Automatinis FP didelės spartos sinchronizavimas įjungtas naudojant suderinamus blykstės įrenginius, o didžiausias kitų blyksčių įrenginių sinchronizavimo greitis nustatytas į 1/200 s.
  • Kai fotoaparatas rodo 1/200 s užrakto greitį P arba A režimu, automatinis FP didelės spartos sinchronizavimas bus suaktyvintas, jei tikrasis užrakto greitis yra didesnis nei 1/200 s. Jei blykstė palaiko automatinį FP didelio greičio sinchronizavimą, fotoaparatas gali pasirinkti net 1/4000 s užrakto greitį.
  • S arba M režimu vartotojas gali pasirinkti net 1/4000 s užrakto greitį, kai naudoja blykstės įrenginius, palaikančius automatinį FP didelės spartos sinchronizavimą.
[ 1/200 s ]Blykstės sinchronizavimo greitis nustatytas pagal pasirinktą reikšmę, kuri gali būti nuo 1/200 iki 1/60 s.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Automatinis FP didelės spartos sinchronizavimas

  • Automatinis FP didelio greičio sinchronizavimas leidžia naudoti blykstę esant didžiausiam fotoaparato palaikomam išlaikymui. Pasirinkus [ 1/200 s (Auto FP) ], fotoaparatas automatiškai įjungia automatinį FP didelės spartos sinchronizavimą, kai užrakto greitis yra didesnis nei blykstės sinchronizavimo greitis. Tai leidžia pasirinkti maksimalią diafragmą, kad būtų sumažintas lauko gylis, net kai objektas yra apšviestas ryškioje saulės šviesoje.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus