g2: pasirinktiniai valdikliai

 1. G mygtukas
 2. A nustatymų meniu

Pasirinkite veiksmus, atliekamus vaizdo režimu, naudodami fotoaparato valdiklius arba objektyvo valdymo žiedą.

 • Pasirinkite vaidmenis, kuriuos atlieka toliau esantys valdikliai. Pažymėkite norimą valdiklį ir paspauskite J .
  Parinktis
  w[ Fn1 mygtukas ]
  y[ Fn2 mygtukas ]
  j[ AE-L/AF-L mygtukas ]
  k[ Gerai mygtukas ]
  G[ Užrakto atleidimo mygtukas ]
  S[ Objektyvo Fn mygtukas ]
  3[ Objektyvo Fn2 mygtukas ]
  l[ Objektyvo valdymo žiedas ]
 • Šiems valdikliams gali būti priskirti tokie vaidmenys:
  Parinktiswyjk 1GS3l
  K[ Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką ]44
  4[ Išsaugoti fokusavimo padėtį ]4
  3[ Prisiminti fokusavimo padėtį ]4
  A[ AF-ON ]444
  F[ tik AF užraktas ]444
  E[ AE užraktas (laikykite) ]444
  C[ Tik AE užraktas ]444
  B[ AE/AF užraktas ]444
  t[ Maitinimo diafragma (atvira) ]4
  q[ Maitinimo diafragma (uždaryti) ]4
  i[ Ekspozicijos kompensavimas + ]4
  h[ Ekspozicijos kompensavimas - ]4
  n[ Temos sekimas ]4444
  b[ Tiesioginio vaizdo informacijos rodymas išjungtas ]44444
  b[ Rėmelių tinklelio ekranas ]4444
  p[ Įjungti/išjungti mastelį ]444444
  O[ MANO MENIU ]4444
  3[ Pasiekite pagrindinį MANO MENIU elementą ]4444
  K[ Atkūrimas ]4444
  C[ Fotografuoti ]4
  1[ Įrašyti vaizdo įrašus ]444
  m[ Baltos spalvos balansas ]44
  h[ Nustatyti vaizdo valdymą ]44
  y[ Aktyvus skaitmeninis apšvietimas ]44
  w[ Matavimas ]44
  c[ Atleidimo režimas (išsaugoti kadrą) ]44
  z[ Fokusavimo režimas / AF srities režimas ]44
  H[ Mikrofono jautrumas ]44
  W[ Dėmesys didžiausias ]44
  X[ Fokusas (M/A) ]4 2, 3
  q[ Galios diafragma ]4 3
  E[ Ekspozicijos kompensavimas ]4 3
  9[ ISO jautrumas ]4 3
  [ Nėra ]4444444 3
  1. Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, kai AF srities režimui pasirenkamas [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] arba [ Auto-area AF (gyvūnai) ], mygtukas veikia tik inicijuojant objekto sekimo AF (Subjekto sekimo AF ).
  2. Galima tik su suderinamais objektyvais.
  3. Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, rankinio fokusavimo režimu valdymo žiedas gali būti naudojamas tik fokusavimui reguliuoti.
 • Galimos šios parinktys:
  Vaidmuoapibūdinimas
  K[ Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką ]Paspaudus valdiklį pasirenkamas centrinis fokusavimo taškas.
  4[ Išsaugoti fokusavimo padėtį ]Paspaudus ir palaikius objektyvo mygtuką Fn , užfiksuojama fokusavimo padėtis.
  Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Pagrindinių nustatymų“ skiltyje „Fokusas“ esantį skyrių „Išsaugoti fokusavimo padėtį / susigrąžinti fokusavimo padėtį“ (Išsaugoti fokusavimo padėtį/atsiminti fokusavimo padėtį ).
  3[ Prisiminti fokusavimo padėtį ]Paspaudus objektyvo mygtuką Fn2 , atšaukiama fokusavimo padėtis, užregistruota [ Save focus position ].
  Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Pagrindinių nustatymų“ skiltyje „Fokusas“ esantį skyrių „Išsaugoti fokusavimo padėtį / susigrąžinti fokusavimo padėtį“ (Išsaugoti fokusavimo padėtį/atsiminti fokusavimo padėtį ).
  A[ AF-ON ]Paspaudus valdiklį, pradedamas automatinis fokusavimas.
  F[ tik AF užraktas ]Nuspaudus valdiklį, židinys užsifiksuoja.
  E[ AE užraktas (laikykite) ]Ekspozicija užsifiksuoja paspaudus valdiklį. Ekspozicijos fiksavimas nesibaigia atleidus užraktą. Ekspozicija lieka užrakinta, kol valdiklis paspaudžiamas antrą kartą arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas.
  C[ Tik AE užraktas ]Ekspozicija užsifiksuoja paspaudus valdiklį.
  B[ AE/AF užraktas ]Fokusas ir ekspozicija užfiksuojami, kai paspaudžiamas valdiklis.
  t[ Maitinimo diafragma (atvira) ]Paspaudus Fn1 mygtuką, diafragma padidėja. Naudokite kartu su tinkintu nustatymu g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ] > [ Fn2 mygtukas ] > [ Maitinimo diafragma (uždaryti) ] mygtukais valdomam diafragmos reguliavimui.
  q[ Maitinimo diafragma (uždaryti) ]Diafragma susiaurėja, kai paspaudžiamas Fn2 mygtukas. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ] > [ Fn1 mygtukas ] > [ Maitinimo diafragma (atidaryta) ], norėdami reguliuoti diafragmą mygtukais.
  i[ Ekspozicijos kompensavimas + ]Ekspozicijos kompensavimas didėja, kol paspaudžiamas Fn1 mygtukas. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ] > [ Fn2 mygtukas ] > [ Ekspozicijos kompensavimas - ] mygtukais valdomam ekspozicijos kompensavimui.
  h[ Ekspozicijos kompensavimas - ]Ekspozicijos kompensavimas sumažėja, kai paspaudžiamas Fn2 mygtukas. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ] > [ Fn1 mygtukas ] > [ Ekspozicijos kompensavimas + ] mygtukais valdomam ekspozicijos kompensavimui.
  n[ Temos sekimas ]Paspaudus valdiklį, kai [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] arba [ Auto-area AF (gyvūnai) yra pasirinktas AF-area režimui, įjungiamas objekto sekimas; fokusavimo taškas pasikeis į nukreipimo tinklelį, o monitorius į objekto sekimo ekraną.
  • Norėdami nutraukti objekto sekimo AF, dar kartą paspauskite valdiklį arba paspauskite mygtuką W ( Q ).
  b[ Tiesioginio vaizdo informacijos rodymas išjungtas ]Paspauskite valdiklį, kad paslėptumėte piktogramas ir fotografavimo informaciją ekrane. Piktogramos ir fotografavimo informacija gali būti rodoma dar kartą paspaudus mygtuką.
  b[ Rėmelių tinklelio ekranas ]Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, kompozicijos kadravimo tinklelis ekrane pasikeičia iš [ Off ], [ On (3 × 3) ] ir [ On (4 × 4) ].
  p[ Įjungti/išjungti mastelį ]Paspauskite valdiklį, kad priartintumėte ekraną į sritį aplink dabartinį fokusavimo tašką (mastelio koeficientas pasirenkamas iš anksto). Norėdami atšaukti priartinimą, paspauskite dar kartą.
  O[ MANO MENIU ]Paspauskite valdiklį, kad būtų rodomas „MY MENU“.
  3[ Pasiekite pagrindinį MANO MENIU elementą ]Paspauskite valdiklį, kad pereitumėte į viršutinį „MANO MENIU“ elementą. Norėdami greitai pasiekti, įdėkite dažnai naudojamus meniu elementus „MANO MENIU“ viršuje.
  K[ Atkūrimas ]Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite valdiklį.
  C[ Fotografuoti ]Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo, kad nufotografuotumėte 16:9 formato koeficientą.
  1[ Įrašyti vaizdo įrašus ]Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite valdiklį. Norėdami baigti įrašymą, paspauskite dar kartą.
  m[ Baltos spalvos balansas ]Laikykite nuspaudę valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad sureguliuotumėte vaizdo įrašų baltos spalvos balansą. Kai kurios parinktys siūlo papildomas parinktis, kurias galima pasirinkti sukant papildomų komandų ratuką.
  h[ Nustatyti vaizdo valdymą ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo valdiklį.
  y[ Aktyvus skaitmeninis apšvietimas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad sureguliuotumėte vaizdo įrašų aktyvųjį skaitmeninį apšvietimą.
  w[ Matavimas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo matavimo parinktį.
  c[ Atleidimo režimas (išsaugoti kadrą) ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo režimu darytų nuotraukų atleidimo režimą.
  z[ Fokusavimo režimas / AF srities režimas ]Laikykite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte fokusavimo režimą, o papildomų komandų ratuką – AF srities režimui.
  H[ Mikrofono jautrumas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad sureguliuotumėte mikrofono jautrumą.
  W[ Dėmesys didžiausias ]Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte smailės lygį, o antrinių komandų ratuką – kad pasirinktumėte didžiausio ryškumo spalvą.
  X[ Fokusas (M/A) ]Objektyvo valdymo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui, nepaisant pasirinktos fokusavimo režimo parinkties. Norėdami iš naujo sufokusuoti naudodami automatinį fokusavimą, iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką arba paspauskite valdiklį, kuriam priskirtas AF-ON.
  q[ Galios diafragma ]Pasukite objektyvo valdymo žiedą, kad sureguliuotumėte diafragmą.
  E[ Ekspozicijos kompensavimas ]Pasukite objektyvo valdymo žiedą, kad sureguliuotumėte ekspozicijos kompensavimą.
  9[ ISO jautrumas ]Pasukite objektyvo valdymo žiedą, kad sureguliuotumėte ISO jautrumą.
  [ Nėra ]Kontrolė neturi jokios įtakos.

Galios diafragma

 • Galios diafragma galima tik A ir M režimuose.
 • 6 piktograma fotografavimo ekrane rodo, kad negalima naudoti galios diafragmos.
 • Reguliuojant diafragmą, ekranas gali mirgėti.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus