b1: lengvas ekspozicijos kompensavimas

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, ar E mygtukas reikalingas ekspozicijos kompensavimui.

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungta (automatinis atstatymas) ]Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant tik komandų ratuką. Komandų ratuku pasirinktas nustatymas iš naujo nustatomas, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmačio galiojimo laikas.
[ Įjungta ]Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant tik komandų ratuką. Ekspozicijos kompensavimas nenustatomas iš naujo, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas ( b režimu ekspozicijos kompensavimas nustatomas iš naujo, kai fotoaparatas išjungiamas).
[ Išjungta ]Ekspozicijos kompensavimas nustatomas paspaudus E mygtuką ir sukant pagrindinį komandų ratuką.
  • Įjungta režimais P , S , A ir b . Lengvas ekspozicijos kompensavimas negalimas kitais režimais.
  • Naudojamas komandų ratukas skiriasi priklausomai nuo fotografavimo režimo.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus