Pyptelėjimo parinktys

 1. G mygtukas
 2. B sąrankos meniu

Pyptelėjimas įjungtas/išjungtas

Įjunkite arba išjunkite pyptelėjimo garsiakalbį.

 • Jei [ Beep on/off ] pasirinkta [ On ], pypsi, kai:
  • laikmatis skaičiuoja atgal,
  • fotografavimas intervaliniu laikmačiu, vaizdo įrašymas su intervalu arba fokusavimo perjungimas,
  • fotoaparatas sufokusuoja fotografavimo režimu (atminkite, kad tai netaikoma, jei fokusavimo režimui pasirinktas AF-C arba kai pasirinktas AF-A ir fotografuojate AF-C , o [ Atleidimas ] yra pasirinktas pasirinktiniam nustatymui a2 [ AF -S prioriteto pasirinkimas ]),
  • naudojami jutikliniai valdikliai arba
  • užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas, kai į fotoaparatą įdėta nuo įrašymo apsaugota atminties kortelė.
 • Pasirinkite [ Išjungta (tik jutikliniai valdikliai) ], kad išjungtumėte jutiklinių valdiklių pyptelėjimą ir įjungtumėte jį kitais tikslais.
 • Kai nuotraukų fotografavimo meniu parinktis [ Tyli fotografija ] yra pasirinkta [ On ], fotoaparatui sufokusavus arba veikiant laikmačiui pyptelėjimas neskambės, nepaisant [ Beep options ] pasirinktų nustatymų.

Apimtis

Sureguliuokite pyptelėjimo garsumą.

Pikis

Pasirinkite pyptelėjimo aukštį iš [ High ] ir [ Low ].