ISO jutības iestatījumi

  1. G poga
  2. C fotoattēlu uzņemšanas izvēlne

Pielāgojiet fotogrāfiju ISO jutības iestatījumus.

OpcijaApraksts
[ ISO jutība ]Izvēlieties kādu no vērtībām no ISO 100 līdz 51200. Ir pieejami arī paplašināti iestatījumi aptuveni 1 EV vai 2 EV virs ISO 51200. Režīmā b iestatījums ir fiksēts uz ISO-A (AUTO) , un kamera automātiski iestata ISO jutību.
[ Automātiskā ISO jutības kontrole ]

Iezīmējiet [ Ieslēgts ] un nospiediet J , lai iespējotu automātisko ISO jutības vadību. Ja ir atlasīts [ Izslēgts ], [ ISO jutība ] paliek nemainīga lietotāja izvēlētajā vērtībā.

[ Maksimālā jutība ]

Izvēlieties automātiskās ISO jutības kontroles augšējo robežu, lai tā netiktu paaugstināta pārāk augstu.

[ Maksimālā jutība ar c ]

Izvēlieties augšējo ISO jutības ierobežojumu fotoattēliem, kas uzņemti, izmantojot papildu zibspuldzi.

[ Minimālais aizvara ātrums ]

Izvēlieties aizvara ātrumu (1/4000 līdz 30 s), zem kura aktivizēsies automātiskā ISO jutības vadība, lai novērstu nepietiekamu ekspozīciju P un A režīmos. Ja ir atlasīts [ Auto ], kamera izvēlēsies minimālo aizvara ātrumu, pamatojoties uz objektīva fokusa attālumu. Piemēram, kamera automātiski izvēlēsies ātrākus minimālos aizvara ātrumus, lai novērstu izplūšanu, ko izraisa kameras drebēšana, kad ir pievienots garš objektīvs.

  • Lai skatītu automātiskās aizvara ātruma izvēles opcijas, iezīmējiet [ Auto ] un nospiediet 2 . Automātisko aizvara ātruma izvēli var precīzi noregulēt, izvēloties ātrāku vai lēnāku minimumu. Ātrākus iestatījumus var izmantot, lai samazinātu izplūšanu, fotografējot ātri kustīgus objektus.
  • Ja optimālo ekspozīciju nevar sasniegt ar ISO jutību, kas izvēlēta [ Maksimālā jutība ], aizvara ātrums var samazināties zem atlasītā minimālā.