b1: vienkārša ekspozīcijas kompensācija

  1. G poga
  2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties, vai ekspozīcijas kompensācijai ir nepieciešama poga E

OpcijaApraksts
[ Ieslēgts (automātiskā atiestatīšana) ]Ekspozīcijas kompensāciju var regulēt, izmantojot tikai komandu ciparripu. Ar komandu ciparripu atlasītais iestatījums tiek atiestatīts, kad kamera izslēdzas vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.
[ Ieslēgts ]Ekspozīcijas kompensāciju var regulēt, izmantojot tikai komandu ciparripu. Ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera izslēdzas vai beidzas gaidstāves taimera termiņš (režīmā b ekspozīcijas kompensācija tiek atiestatīta, kad kamera tiek izslēgta).
[ Izslēgts ]Ekspozīcijas kompensāciju iestata, nospiežot pogu E un griežot galveno komandu ciparripu.
  • Iespējots režīmos P , S , A un b . Vienkārša ekspozīcijas kompensācija nav pieejama citos režīmos.
  • Izmantotā komandu skala atšķiras atkarībā no fotografēšanas režīma.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus