g2: pielāgotas vadīklas

 1. G poga
 2. A iestatījumu izvēlne

Izvēlieties darbības, kas tiek veiktas video režīmā, izmantojot kameras vadības ierīces vai objektīva vadības gredzenu.

 • Izvēlieties lomas, kuras spēlē tālāk esošās vadīklas. Iezīmējiet vajadzīgo vadīklu un nospiediet J .
  Opcija
  w[ Fn1 poga ]
  y[ Fn2 poga ]
  j[ AE-L/AF-L poga ]
  k[ OK poga ]
  G[ Aizvara atbrīvošanas poga ]
  S[ Objektīva Fn poga ]
  3[ Objektīva Fn2 poga ]
  l[ Objektīva vadības gredzens ]
 • Lomas, ko var piešķirt šīm vadīklām, ir šādas:
  Opcijawyjk 1GS3l
  K[ Atlasīt centrālo fokusa punktu ]44
  4[ Saglabāt fokusa pozīciju ]4
  3[ Atsaukt fokusa pozīciju ]4
  A[ AF-ON ]444
  F[ Tikai AF bloķēšana ]444
  E[ AE bloķēšana (turēšana) ]444
  C[ tikai AE bloķēšana ]444
  B[ AE/AF bloķēšana ]444
  t[ Jaudas diafragma (atvērta) ]4
  q[ Jaudas diafragma (aizvērt) ]4
  i[ Ekspozīcijas kompensācija + ]4
  h[ Ekspozīcijas kompensācija - ]4
  n[ Tēmas izsekošana ]4444
  b[ Tiešā skata informācijas displejs izslēgts ]44444
  b[ Ierāmēšanas režģa displejs ]4444
  p[ Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta ]444444
  O[ MANA IZVĒLNE ]4444
  3[ Piekļūstiet galvenajam vienumam MANA IZVĒLNE ]4444
  K[ Atskaņošana ]4444
  C[ Uzņemiet fotoattēlus ]4
  1[ Ierakstīt video ]444
  m[ Baltā balanss ]44
  h[ Iestatīt attēla vadību ]44
  y[ Aktīvā D-Lighting ]44
  w[ Mērīšana ]44
  c[ Atbrīvošanas režīms (saglabāt kadru) ]44
  z[ Fokusa režīms/AF apgabala režīms ]44
  H[ Mikrofona jutība ]44
  W[ Fokusa maksimums ]44
  X[ Fokuss (M/A) ]4 2, 3
  q[ Jaudas apertūra ]4 3
  E[ Ekspozīcijas kompensācija ]4 3
  9[ ISO jutība ]4 3
  [ Nav ]4444444 3
  1. Neatkarīgi no atlasītās opcijas, ja AF apgabala režīmam ir izvēlēts [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] vai [ Auto-area AF (animals) ], poga darbojas tikai, lai aktivizētu objekta izsekošanas AF (Objekta izsekošanas AF ).
  2. Pieejams tikai ar saderīgiem objektīviem.
  3. Neatkarīgi no izvēlētās opcijas manuālā fokusa režīmā vadības gredzenu var izmantot tikai fokusa regulēšanai.
 • Ir pieejamas šādas opcijas:
  LomaApraksts
  K[ Atlasīt centrālo fokusa punktu ]Nospiežot vadības pogu, tiek atlasīts centrālais fokusa punkts.
  4[ Saglabāt fokusa pozīciju ]Nospiežot un turot nospiestu objektīva pogu Fn , tiek reģistrēta fokusa pozīcija.
  Papildinformāciju skatiet sadaļā "Fokusa pozīcijas saglabāšana/fokusa pozīcijas atsaukšana" sadaļā "Fokuss" sadaļā "Pamata iestatījumi" (Saglabāt fokusa pozīciju/Atsaukt fokusa pozīciju ).
  3[ Atsaukt fokusa pozīciju ]Nospiežot objektīva pogu Fn2 , tiek atsaukta atmiņā [ Saglabāt fokusa pozīciju ] reģistrētā fokusa pozīcija.
  Papildinformāciju skatiet sadaļā "Fokusa pozīcijas saglabāšana/fokusa pozīcijas atsaukšana" sadaļā "Fokuss" sadaļā "Pamata iestatījumi" (Saglabāt fokusa pozīciju/Atsaukt fokusa pozīciju ).
  A[ AF-ON ]Nospiežot vadības pogu, tiek aktivizēts autofokuss.
  F[ Tikai AF bloķēšana ]Kamēr tiek nospiesta vadīkla, fokuss tiek fiksēts.
  E[ AE bloķēšana (turēšana) ]Ekspozīcija fiksējas, kad tiek nospiesta vadīkla. Ekspozīcijas bloķēšana nebeidzas, kad aizvars tiek atbrīvots. Ekspozīcija paliek bloķēta, līdz tiek nospiests otrreiz vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.
  C[ tikai AE bloķēšana ]Ekspozīcija fiksējas, kamēr tiek nospiesta vadīkla.
  B[ AE/AF bloķēšana ]Fokuss un ekspozīcija tiek bloķēta, kamēr tiek nospiesta vadīkla.
  t[ Jaudas diafragma (atvērta) ]Diafragmas atvērums palielinās, kamēr tiek nospiesta poga Fn1 . Izmantojiet kopā ar pielāgoto iestatījumu g2 [ Pielāgotas vadīklas ] > [ Fn2 poga ] > [ Jaudas apertūra (aizvērt) ], lai ar pogu kontrolētu diafragmas atvērumu.
  q[ Jaudas diafragma (aizvērt) ]Apertūra sašaurinās, kamēr tiek nospiesta poga Fn2 . Izmantojiet kopā ar pielāgoto iestatījumu g2 [ Pielāgotas vadīklas ] > [ Fn1 poga ] > [ Jaudas diafragma (atvērta) ], lai ar pogu kontrolētu diafragmas atvērumu.
  i[ Ekspozīcijas kompensācija + ]Ekspozīcijas kompensācija palielinās, kamēr tiek nospiesta poga Fn1 . Izmantojiet kopā ar pielāgoto iestatījumu g2 [ Pielāgotas vadīklas ] > [ Fn2 poga ] > [ Ekspozīcijas kompensācija - ], lai ar pogu vadītu ekspozīcijas kompensāciju.
  h[ Ekspozīcijas kompensācija - ]Ekspozīcijas kompensācija samazinās, kamēr tiek nospiesta poga Fn2 . Izmantojiet kopā ar pielāgoto iestatījumu g2 [ Pielāgotas vadīklas ] > [ Fn1 poga ] > [ Ekspozīcijas kompensācija + ], lai ar pogu vadītu ekspozīcijas kompensāciju.
  n[ Tēmas izsekošana ]Nospiežot vadības pogu, kad AF apgabala režīmam ir atlasīts [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] vai [ Auto-area AF (animals) ], tiek iespējota objekta izsekošana; fokusa punkts tiks mainīts uz mērķauditorijas tīklojumu un monitors tiks mainīts uz objekta izsekošanas displeju.
  • Lai pārtrauktu objekta izsekošanas AF, vēlreiz nospiediet vadības pogu vai nospiediet pogu W ( Q ).
  b[ Tiešraides informācijas displejs izslēgts ]Nospiediet vadības pogu, lai displejā paslēptu ikonas un fotografēšanas informāciju. Ikonas un fotografēšanas informāciju var parādīt, vēlreiz nospiežot pogu.
  b[ Ierāmēšanas režģa displejs ]Katru reizi, nospiežot pogu, kompozīcijas kadrēšanas režģis displejā mainās no [ Off ], [ On (3 × 3) ] un [ On (4 × 4) ].
  p[ Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta ]Nospiediet vadības pogu, lai tuvinātu displeju apgabalā ap pašreizējo fokusa punktu (tāluma pakāpe ir atlasīta iepriekš). Nospiediet vēlreiz, lai atceltu tālummaiņu.
  O[ MANA IZVĒLNE ]Nospiediet vadības pogu, lai parādītu “MY MENU”.
  3[ Piekļūstiet galvenajam vienumam MANA IZVĒLNE ]Nospiediet vadības pogu, lai pārietu uz augšējo vienumu sadaļā “MANA IZVĒLNE”. Lai ātri piekļūtu, ievietojiet bieži lietotos izvēlnes vienumus “MANA IZVĒLNE” augšpusē.
  K[ Atskaņošana ]Nospiediet vadības pogu, lai sāktu atskaņošanu.
  C[ Uzņemiet fotoattēlus ]Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu fotoattēlu ar malu attiecību 16:9.
  1[ Ierakstīt video ]Nospiediet vadības pogu, lai sāktu ierakstīšanu. Nospiediet vēlreiz, lai beigtu ierakstīšanu.
  m[ Baltā balanss ]Turiet vadību un grieziet galveno komandu ciparripu, lai pielāgotu video baltā balansu. Dažas opcijas piedāvā apakšopcijas, kuras var atlasīt, pagriežot apakškomandu skalu.
  h[ Iestatīt attēla vadību ]Nospiediet vadības pogu un grieziet komandu ciparripu, lai izvēlētos attēla vadību.
  y[ Aktīvā D-Lighting ]Nospiediet vadības pogu un grieziet komandu ciparripu, lai pielāgotu aktīvo D-Lighting videoklipiem.
  w[ Mērīšana ]Nospiediet vadības pogu un grieziet komandu ciparripu, lai izvēlētos video mērīšanas opciju.
  c[ Atbrīvošanas režīms (saglabāt kadru) ]Nospiediet vadības pogu un grieziet komandu ciparripu, lai izvēlētos atbrīvošanas režīmu fotogrāfijām, kas uzņemtas video režīmā.
  z[ Fokusa režīms/AF apgabala režīms ]Turiet vadības pogu un grieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos fokusa režīmu, un apakškomandu ciparripu, lai izvēlētos AF apgabala režīmu.
  H[ Mikrofona jutība ]Nospiediet vadības pogu un grieziet komandu ciparripu, lai pielāgotu mikrofona jutību.
  W[ Fokusa maksimums ]Nospiediet vadības pogu un grieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos pīķa līmeni, un apakškomandu ciparripu, lai izvēlētos maksimuma krāsu.
  X[ Fokuss (M/A) ]Objektīva vadības gredzenu var izmantot manuālai fokusēšanai neatkarīgi no fokusa režīmam atlasītās opcijas. Lai atkārtoti fokusētu, izmantojot autofokusu, līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu vai nospiediet vadības pogu, kurai ir piešķirts AF-ON.
  q[ Jaudas apertūra ]Pagrieziet objektīva vadības gredzenu, lai pielāgotu diafragmas atvērumu.
  E[ Ekspozīcijas kompensācija ]Pagrieziet objektīva vadības gredzenu, lai pielāgotu ekspozīcijas kompensāciju.
  9[ ISO jutība ]Pagrieziet objektīva vadības gredzenu, lai pielāgotu ISO jutību.
  [ Nav ]Kontrolei nav nekādas ietekmes.

Jaudas apertūra

 • Jaudas apertūra ir pieejama tikai A un M režīmos.
 • Ikona 6 uzņemšanas displejā norāda, ka nevar izmantot jaudas diafragmu.
 • Displejs var mirgot, kamēr tiek regulēts diafragmas atvērums.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus