Augsts ISO NR

  1. G poga
  2. C fotoattēlu uzņemšanas izvēlne

Fotogrāfijas, kas uzņemtas ar augstu ISO jutību, var apstrādāt, lai samazinātu “troksni” (nejauši izvietoti spilgti pikseļi).

OpcijaApraksts
[ Augsts ]Samaziniet troksni fotogrāfijās, kas uzņemtas ar visu ISO jutību. Jo augstāka jutība, jo lielāks efekts. Izvēlieties veikto trokšņu samazināšanas apjomu no [ High ], [ Normal ] un [ Low ].
[ Parasti ]
[ Zems ]
[ Izslēgts ]Trokšņa samazināšana tiek veikta tikai pēc nepieciešamības. Veiktā trokšņa samazināšanas apjoms vienmēr ir mazāks nekā tad, ja ir atlasīts [ Zems ].