Izmaiņas, kas veiktas, izmantojot programmaparatūras atjauninājumus