ДИГИТАЛНА КАМЕРА

Z 5

Справочно ръководство

Потърсете справочното ръководство за Z 5

Потърсете други ръководства за продукти

Въведете ключови думи, а не изречения.

Тази камера разполага с актуализиран фърмуер с добавени функции. За повече информация вижте Промени, направени чрез актуализации на фърмуера .

Съдържание

Запознаване с камерата

Първи стъпки

Основна фотография и възпроизвеждане

Основни настройки

Контроли за стрелба

Менюто i

Възпроизвеждане

Ръководство за меню

Установяване на безжични връзки към компютри или смарт устройства

Кабелни връзки към компютри и HDMI устройства

Снимки със светкавица върху камерата

Дистанционно снимане със светкавица

Отстраняване на неизправности

Технически бележки

Ръководство за комплект обектив

Промени, направени чрез актуализации на фърмуера