SKAITMENINIS FOTOAPARATAS

D850

Internetinis vadovas

Ieškoti vadovų

Ženklai ir žymėjimai

Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir žymėjimai:

D Šia piktograma žymimi įspėjimai – informacija, kurią reikia perskaityti prieš naudojant, kad nesugadintumėte fotoaparato.
A Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti prieš naudojant fotoaparatą.
0 Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo skyrius.

Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, rodomi fotoaparato ekrane, vaizduojami pusjuodžiu šriftu.

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai šiame vadove vadinami išmaniaisiais prietaisais.

Fotoaparato nustatymai

Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus, daroma prielaida, kad naudojami numatytieji nustatymai.

TURINYS

Įžanga

Pirmieji žingsniai

Mokymo programa

Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu

Filmai

Nuotraukų įrašymo parinktys

Židinys

Atleidimo režimas

ISO jautrumas

Ekspozicija

Baltos spalvos balansas

Nuotraukos tobulinimas

Ant kontaktinės jungties montuojamų blykstės įrenginių naudojimas

Papildomos blykstės

Kitos fotografavimo parinktys

Daugiau apie atkūrimą

Meniu vadovas

Techninės pastabos