DIGITALKAMERA

D850

Online-brugervejledning

Søg efter brugervejledninger

Symboler og konventioner

For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner:

D Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug, for at undgå at beskadige det.
A Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug.
0 Dette ikon angiver henvisninger til andre afsnit i denne brugervejledning.

Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med fed skrift.

Hele vejen igennem denne brugervejledning omtales smartphones og tablets som "smartenheder".

Kameraindstillinger

Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets standardindstillinger benyttes.

Indholdsfortegnelse

Indledning

De første trin

Selvstudie

Live View-fotografering

Videoer

Indstillinger for billedoptagelse

Fokus

Udløserindstilling

ISO-følsomhed

Eksponering

Hvidbalance

Billedforbedring

Anvendelse af skomonterede flashenheder

Ekstra flashenheder

Andre optageindstillinger

Mere om billedvisning

Menuoversigt

Tekniske bemærkninger