กล้องดิจิตอล

D850

คู่มือออนไลน์

ค้นหาคู่มือ

สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

เพื่อให้ท่านค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการได้ง่ายขึ้น ให้สังเกตสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่อไปนี้ซึ่งแสดงถึง:

D ข้อควรระวังต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรอ่านก่อนใช้กล้อง เพื่อป้องกันมิให้กล้องชํารุดเสียหาย
A สัญลักษณ์นี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรอ่านก่อนใช้งานกล้อง
0 สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการอ้างอิงไปยังส่วนอื่นๆ ในคู่มือเล่มนี้

รายการเมนู ตัวเลือก และข้อความที่จะปรากฏบนหน้าจอกล้องจะแสดงด้วย ตัวหนา

ในคู่มือเล่มนี้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกว่า “สมาร์ทดีไวซ์”

การตั้งค่ากล้อง

คำอธิบายในคู่มือการใช้งานนี้จะใช้ค่าตั้งจากโรงงาน

สารบัญ

บทนำ

ขั้นตอนแรก

บทเรียน

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

ภาพยนตร์

ตัวเลือกค่าการบันทึกภาพ

โฟกัส

โหมดลั่นชัตเตอร์

ค่าความไวแสง (ISO)

ค่าแสง

ไวต์บาลานซ์

การปรับปรุงภาพ

การใช้ชุดแฟลชที่ติดตั้งบนช่องเสียบอุปกรณ์เสริม

ชุดแฟลชเสริมภายนอก

ตัวเลือกการถ่ายภาพอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

คำแนะนำเมนู

หมายเหตุทางเทคนิค