DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

D850

Online príručka

Vyhľadávanie príručiek

Symboly a značky

Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú nasledujúce symboly a značky:

D Táto ikona označuje upozornenia; informácie, ktoré si treba prečítať pred použitím fotoaparátu, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
A Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré si máte prečítať pred použitím fotoaparátu.
0 Táto ikona označuje odkazy na ďalšie časti v tejto príručke.

Položky ponuky, možnosti a hlásenia zobrazené na monitore fotoaparátu sú zobrazené tučným písmom.

V rámci tejto príručky sa smartfóny a tablety uvádzajú ako „zariadenia smart“.

Nastavenia fotoaparátu

Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sa používajú východiskové nastavenia.

Obsah

Úvod

Prvé kroky

Základy používania

Fotografovanie so živým náhľadom

Videosekvencie

Možnosti záznamu snímok

Zaostrenie

Režim snímania

Citlivosť ISO

Expozícia

Vyváženie bielej farby

Zlepšenie snímky

Používanie zábleskových jednotiek upevnených na sánkach na príslušenstvo

Voliteľné blesky

Ďalšie možnosti snímania

Viac o prehrávaní

Sprievodca ponukami

Technické informácie