APARAT CYFROWY

D850

Internetowa instrukcja obsługi

Szukaj instrukcji

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące symbole i oznaczenia:

D Ikona oznaczająca ostrzeżenia, czyli informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
A Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.
0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych rozdziałów tej instrukcji.

Elementy menu, opcje i komunikaty wyświetlane na monitorze aparatu są wytłuszczone.

W tej instrukcji smartfony i tablety są określane terminem „urządzenia inteligentne”.

Ustawienia aparatu

Omówienia w tej instrukcji opierają się na założeniu, że stosowane są ustawienia domyślne.

Spis treści

Wprowadzenie

Pierwsze kroki

Samouczek

Fotografowanie w trybie podglądu na żywo

Filmy

Opcje rejestrowania zdjęć

Ostrość

Tryb wyzwalania migawki

Czułość ISO

Ekspozycja

Balans bieli

Korekta zdjęć

Korzystanie z lamp błyskowych mocowanych na stopce

Opcjonalne lampy błyskowe

Inne opcje fotografowania

Więcej o odtwarzaniu

Przewodnik po menu

Uwagi techniczne