DIGITALKAMERA

D850

Onlinehandbok

Sök handböcker

Symboler och ikoner

För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används följande symboler och ikoner:

D Denna ikon används för varningar; information som bör läsas innan kameran används för att förhindra att den skadas.
A Denna ikon markerar meddelanden; information som bör läsas innan kameran används.
0 Denna ikon markerar hänvisningar till andra avsnitt i handboken.

Menyposter, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil.

I denna handbok kallas smartphones och surfplattor för “smarta enheter”.

Kamerainställningar

Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar används.

Innehållsförteckning

Introduktion

De första stegen

Handledning

Fotografering med livevisning

Filmer

Alternativ för bildlagring

Fokus

Utlösarläge

ISO-känslighet

Exponering

Vitbalans

Bildoptimering

Använda skomonterade blixtenheter

Extra blixtar

Andra fotograferingsalternativ

Mer om bildvisning

Menyguide

Teknisk information