САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА

D850

Онлайн нұсқаулық

Нұсқаулықтарды іздеу

Таңбалар және шартты белгілер

Қажет ақпаратты оңайырақ таба алуыңыз үшін келесі таңбалар мен шартты белгілер пайдаланылады:

D Бұл белгіше сақтық ескертулерді белгілейді; фотокамераға зақым келтіріп алмау үшін пайдаланудан бұрын оқылуы тиіс ақпарат.
A Бұл белгіше ескертпелерді білдіреді; фотокамераны пайдаланудан бұрын оқылуы тиіс ақпарат.
0 Бұл белгіше осы нұсқаулықтың басқа бөлімдеріне жасалған сілтемелерді білдіреді.

Фотокамера мониторында көрсетілетін мәзір элементтері, параметрлер және хабарлар қалың қаріппен көрсетілген.

Осы нұсқаулықта смартфондар мен планшеттер «смарт құрылғылар» деп аталады.

Фотокамера параметрлері

Осы нұсқаулықтағы түсініктемелер әдепкі параметрлерді ескере отырып берілген.

Мазмұны

Кіріспе

Алғашқы қадамдар

Оқулық

Тікелей көрініс арқылы фотосурет түсіру

Бейнефильмдер

Кескінді жазу параметрлері

Фокус

Суретке түсіру режимі

ISO сезімталдық

Экспозиция

Ақ түс балансы

Кескінді түзету

Керек-жарақтарға арналған құрылғыға бекітілетін жарқыл бөліктерін пайдалану

Қосымша жарқыл бөліктері

Суретке түсірудің басқа параметрлері

Қарау туралы қосымша ақпарат

Мәзір нұсқаулығы

Техникалық ескертпелер