DIGITĀLĀ KAMERA

D850

Tiešsaistes rokasgrāmata

Meklēt rokasgrāmatas

Simboli un apzīmējumi

Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas meklēšanu, tiek izmantoti šādi simboli un apzīmējumi:

D Šī ikona apzīmē brīdinājumus. Tā ir informācija, kas jāizlasa pirms lietošanas, lai nepieļautu kameras sabojāšanu.
A Šī ikona apzīmē piezīmes. Tā ir informācija, kas jāizlasa, pirms sākt lietot kameru.
0 Šī ikona apzīmē norādes uz citām šīs rokasgrāmatas sadaļām.

Kameras ekrānā parādīto izvēļņu vienumi, opcijas un paziņojumi ir atveidoti treknrakstā.

Viedtālruņi un planšetdatori šajā rokasgrāmatā tiek saukti par viedierīcēm.

Kameras iestatījumi

Šajā rokasgrāmatā paskaidrojumi ir sniegti, pieņemot, ka tiek izmantoti noklusējuma iestatījumi.

Satura rādītājs

Ievads

Pirmie soļi

Pamācība

Fotografēšana tiešā skata režīmā

Video

Attēlu ierakstīšanas opcijas

Fokuss

Atbrīvošanas režīms

ISO jutība

Ekspozīcija

Baltā balanss

Attēla uzlabošana

Piederumu pieslēgvietā uzstādītu zibspuldžu lietošana

Papildu zibspuldzes

Citas uzņemšanas opcijas

Vairāk par atskaņošanu

Izvēlnes pamācība

Tehniskas piezīmes