DIGITALKAMERA

D850

Online bruksanvisning

Søk i bruksanvisninger

Symboler og begreper

For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper:

D Dette ikonet markerer forholdsregler, informasjon som bør leses før bruk for å unngå at kameraet skades.
A Dette ikonet markerer merknader, informasjon som du bør lese før du bruker kameraet.
0 Dette ikonet angir referanser til andre seksjoner i denne bruksanvisningen.

Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen vises i fet skrift.

Smarttelefoner og nettbrett blir kalt "smartenheter" i denne bruksanvisningen.

Kamerainnstillinger

Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene benyttes.

Innholdsfortegnelse

Innledning

De første trinnene

Opplæring

Live view-fotografering

Filmer

Alternativer for bildeopptak

Fokuser

Utløserfunksjon

ISO-følsomhet

Eksponering

Hvitbalanse

Bildeforbedring

Bruk av skomonterte blitsenheter

Blitser (ekstrautstyr)

Andre opptaksalternativer

Mer om avspilling

Menyveiledning

Tekniske merknader