DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

D850

Online návod

Vyhledat návody

Použité symboly a konvence

Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence:

D Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které byste si měli přečíst před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo k jeho poškození.
A Tento symbol označuje poznámky – informace, které byste si měli přečíst před zahájením práce s fotoaparátem.
0 Tento symbol označuje odkazy na jiné části tohoto návodu.

Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na monitoru fotoaparátu jsou uvedeny tučně.

Chytré telefony a tablety jsou v rámci tohoto návodu uváděny jako „chytrá zařízení“.

Nastavení fotoaparátu

Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.

Obsah

Úvod

První kroky

Základy používání

Fotografování v živém náhledu

Videosekvence

Volitelná nastavení pro záznam snímků

Zaostření

Snímací režim

Citlivost ISO

Expozice

Vyvážení bílé barvy

Vylepšení snímků

Použití blesků upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství

Volitelné blesky

Další možnosti pro fotografování

Více o přehrávání

Návod k práci s menu

Technické informace