Подесите подешавања за повезивање са ХДМИ уређајима ( Рекордери ).

B Мени за подешавање: Подешавање камере