DIGITAALKAAMERA

Z 7_Z 6

Veebijuhend

Otsing juhendites

Selle kaamera püsivara on uuendatud täiendavate funktsioonidega. Täpsemalt vt jaotisest „Püsivara uuenduste kaudu tehtud muudatused”.

Valige kolme erineva juhendi vahel.

Käesolevast juhendist

Käesolev juhend on kaamera püsivara versiooni 3.00 ja uuemate jaoks.

Kaamera püsivara uusim versioon on Nikoni allalaadimiskeskusest (Nikon Download Center) allalaadimiseks saadaval.

Käesolev juhend on kasutamiseks nii Z 7 kui ka Z 6-ga. Illustratsioonidel on kujutatud Z 7.

Sümbolid ja tähistused

Teie otsimisvaeva kergendamiseks kasutatakse järgmisi sümboleid ja tähistusi:

D See ikoon tähistab märkusi, teavet, millega tuleb tutvuda enne antud toote kasutamist.
A See ikoon tähistab näpunäiteid, täiendavat teavet, mis võib olla abiks antud toote kasutamisel.
0 See ikoon tähistab viiteid käesoleva juhendi teistele jaotistele.

Kaamera kuvadele ilmuvad menüükirjed, valikud ja teated on näidatud paksus kirjas. Kogu käesolevas juhendis on kuvale kaamera ekraanil ja pildiotsijas pildistamise ajal viidatud kui „võttekuvale”; enamikul juhtudel on illustratsioonidel kujutatud ekraan.

Antud kaamerat saab kasutada koos XQD ja CFexpress B-tüüpi mälukaartidega. Kontekstides, kus puudub vajadus nende kahe eristamiseks, viidatakse mõlemale tüübile käesolevas juhendis kui „mälukaartidele”.

Kogu käesolevas juhendis viidatakse nutitelefonidele ja tahvelarvutitele kui „nutiseadmetele”.

Kaamera sätted

Käesolevas juhendis toodud selgitustes on eeldatud vaikesätete kasutamist.

A Teie turvalisuse tagamiseks

Enne kaamera esmakordset kasutamist tutvuge ohutusjuhistega jaotises „Teie turvalisuse tagamiseks” (0 Teie turvalisuse tagamiseks).

Sisukord

Kaameraga tutvumine

Esimesed sammud

Pildistamise ja taasesituse põhivõtted

Põhisätted

Pildistamisjuhikud

i-menüü

Veel taasesitusest

Menüüjuht

Ühendused

Pildistamine kaamerale paigaldatud välklambiga

Kaugvälguga pildistamine

Rikkeotsing

Tehnilised märkused

Püsivara uuenduste kaudu tehtud muudatused