APARAT CYFROWY

Z 7_Z 6

Internetowa instrukcja obsługi

Szukaj instrukcji

Ten aparat jest wyposażony w zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe oferujące dodatkowe funkcje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Zmiany wprowadzone przez aktualizacje oprogramowania sprzętowego”.

Dokonaj wyboru spośród 3 różnych instrukcji.

Informacje na temat tej instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wersji oprogramowania sprzętowego 3.00 lub nowszych.

Najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego aparatu jest dostępna do pobrania z Centrum pobierania Nikon.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona zarówno dla aparatu Z 7, jak i Z 6. Na ilustracjach przedstawiony jest aparat Z 7.

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące symbole i oznaczenia:

D Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu.
A Ikona oznaczająca wskazówki, czyli dodatkowe informacje, które mogą okazać się pomocne podczas korzystania z tego produktu.
0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych rozdziałów tej instrukcji.

Elementy menu, opcje i komunikaty wyświetlane na wyświetlaczach aparatu są wytłuszczone. W tej instrukcji ekran monitora aparatu i ekran wizjera podczas fotografowania jest nazywany „ekranem fotografowania”. W większości przypadków ilustracje przedstawiają monitor.

Tego aparatu można używać w połączeniu z kartami pamięci XQD oraz CFexpress typu B. W sytuacjach, gdy nie ma potrzeby rozróżniania między tymi dwoma typami kart, oba typy kart są określane w tej instrukcji wspólnym mianem „kart pamięci”.

W tej instrukcji smartfony i tablety są określane terminem „urządzenia inteligentne”.

Ustawienia aparatu

Omówienia w tej instrukcji opierają się na założeniu, że stosowane są ustawienia domyślne.

A Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa z rozdziału „Zasady bezpieczeństwa” (0 Zasady bezpieczeństwa).

Spis treści

Poznawanie aparatu

Pierwsze kroki

Podstawy fotografowania i odtwarzania

Podstawowe ustawienia

Elementy sterujące do fotografowania

Menu i

Więcej o odtwarzaniu

Przewodnik po menu

Połączenia

Fotografowanie z lampą błyskową zamontowaną na aparacie

Fotografowanie z użyciem zdalnych lamp błyskowych

Rozwiązywanie problemów

Uwagi techniczne

Zmiany wprowadzone przez aktualizacje oprogramowania sprzętowego