DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Z 7_Z 6

On-line návod

Vyhledat návody

Tento fotoaparát je vybaven aktualizovaným firmwarem s přidanými funkcemi. Další informace najdete v části „Změny provedené prostřednictvím aktualizací firmwaru“.

K dispozici jsou 3 různé návody.

Uspořádání návodu

Tento návod je určen pro fotoaparáty s firmwarem verze 3.00 nebo vyšší.

Nejnovější verze firmwaru fotoaparátu je k dispozici ke stažení z centra stahování Nikon.

Tento návod je určen pro přístroje Z 7 a Z 6. Na obrázcích je zobrazen model Z 7.

Použité symboly a konvence

Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence:

D Tento symbol označuje poznámky – informace, které je třeba si přečíst před použitím výrobku.
A Tento symbol označuje tipy a doplňující informace, které vám mohou být při použití tohoto výrobku užitečné.
0 Tento symbol označuje odkazy na jiné části tohoto návodu.

Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na zobrazovačích fotoaparátu jsou uvedeny tučně. V rámci tohoto návodu je obrazovka zobrazovaná na monitoru a v hledáčku fotoaparátu během fotografování uváděna jako „obrazovka provozních informací“; ilustrace ve většině případů zobrazují monitor.

Tento fotoaparát lze použít s paměťovými kartami XQD a CFexpress typu B. V souvislostech, kde není třeba rozlišovat mezi těmito dvěma typy, se v této příručce oba typy označují jako „paměťové karty“.

Chytré telefony a tablety jsou v rámci tohoto návodu uváděny jako „chytrá zařízení“.

Nastavení fotoaparátu

Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.

A Pro vaši bezpečnost

Před prvním použitím fotoaparátu si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Pro vaši bezpečnost“ (0 Pro vaši bezpečnost).

Obsah

Seznámení s fotoaparátem

První kroky

Základy fotografování a přehrávání

Základní nastavení

Ovládací prvky pro fotografování

Menu i

Více o přehrávání

Návod k práci s menu

Propojení

Fotografování s bleskem na fotoaparátu

Fotografování s dálkově ovládanými blesky Remote

Řešení možných problémů

Technické informace

Změny provedené prostřednictvím aktualizací firmwaru