DIGITALNI FOTOAPARAT

Z 7_Z 6

Spletna navodila za uporabo

Iskanje po priročnikih

Ta fotoaparat ima posodobljeno strojno programsko opremo z dodanimi funkcijami. Za več informacij glejte »Spremembe na podlagi posodobitev vdelane programske opreme«.

Izbirate lahko med 3 različnimi priročniki.

O tem priročniku

Ta priročnik je namenjen strojni programski opremi fotoaparata, različice 3.00 in novejše.

Najnovejšo različico strojne programske opreme fotoaparata lahko prenesete iz Nikonovega središča za prenos.

Ta priročnik je namenjen uporabi z Z 7 in Z 6. Ilustracije prikazujejo Z 7.

Simboli in dogovori

Za lažje iskanje informacij smo uporabili naslednje simbole in dogovore:

D Ta ikona označuje opombe; informacije, ki jih morate prebrati pred uporabo tega izdelka.
A Ta ikona označuje nasvete, dodatne informacije, ki so lahko koristne pri uporabi tega izdelka.
0 Ta ikona označuje sklice na druga poglavja v tem priročniku.

Elementi menijev, možnosti in sporočila, ki se pojavljajo v prikazih fotoaparata, so prikazani krepko. Skozi celotni priročnik se prikaz na zaslonu fotoaparata in iskala med fotografiranjem nanaša na »prikaz za fotografiranje«; v večini primerov pa ilustracije prikazujejo zaslon.

Ta fotoaparat lahko uporabljate s pomnilniškimi karticami XQD in CFexpress tipa B. V kontekstu, kjer ni razlike med obema vrstama kartic, sta v tem priročniku obe navedeni kot »pomnilniške kartice«.

V tem priročniku se za pametne telefone in tablične računalnike uporablja poimenovanje »pametne naprave«.

Nastavitve fotoaparata

Razlage v tem priročniku veljajo ob privzetih nastavitvah.

A Za vašo varnost

Preden fotoaparat prvič uporabite, preberite varnostna navodila v poglavju »Za vašo varnost« (0 Za vašo varnost).

Kazalo vsebine

Spoznavanje fotoaparata

Prvi koraki

Osnovno fotografiranje in predvajanje

Osnovne nastavitve

Krmilni elementi za fotografiranje

Meni i

Več o predvajanju

Vodnik po menijih

Povezave

Fotografiranje z bliskavico na fotoaparatu

Fotografiranje z oddaljeno bliskavico

Odpravljanje težav

Tehnične opombe

Spremembe na podlagi posodobitev vdelane programske opreme