DIGITAALIKAMERA

Z 7_Z 6

Verkko-ohje

Hae käyttöoppaista

Tässä kamerassa on päivitetty laiteohjelma ja sen myötä tulevia lisätoimintoja. Katso lisätietoja kohdasta ”Laiteohjelmiston päivitysten myötä tulleet muutokset”.

Valitse 3:sta eri oppaasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas koskee kameran laiteohjelmistoversioita 3.00 ja uudempia.

Kameran laiteohjelmiston uusimman version voi ladata Nikonin latauskeskuksesta.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu käytettäväksi sekä Z 7:n että Z 6:n kanssa. Kuvituksissa käytetään mallia Z 7.

Symbolit ja merkintätavat

Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot:

D Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulee lukea ennen tämän laitteen käyttöä.
A Tällä kuvakkeella merkitään vihjeitä, eli lisätietoja, joista saattaa olla hyötyä tämän tuotteen käytössä.
0 Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan muihin osiin.

Kameran näytöissä näkyvät valikkokohdat, asetukset ja ilmoitukset on lihavoitu. Tässä käyttöoppaassa ilmaisulla “kuvausnäyttö” tarkoitetaan kameran ja etsimen näyttöä kuvauksen aikana; useimmissa tapauksissa kuvituksissa esitetään näyttöä.

Tätä kameraa voidaan käyttää XQD- ja CFexpress (tyyppi B) -muistikorttien kanssa. Tapauksissa, joissa näiden kahden välillä ei tarvitse tehdä eroa, molempiin tyyppeihin viitataan tässä käyttöohjeessa “muistikortteina”.

Älypuhelimiin ja tabletteihin viitataan tässä käyttöoppaassa “älylaitteina”.

Kameran asetukset

Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään oletusasetuksia.

A Turvallisuudesta

Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuuteen liittyvät ohjeet kohdasta “Turvallisuudesta” (0 Turvallisuudesta).

Sisällysluettelo

Kameraan tutustuminen

Aluksi

Perusvalokuvaus ja -toisto

Perusasetukset

Kuvauspainikkeet

i-valikko

Lisää toistosta

Valikko-opas

Liitännät

Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla

Valokuvaus etäsalamalaitteilla

Vianmääritys

Tekniset huomautukset

Laiteohjelmiston päivitysten myötä tulleet muutokset