DIGITALKAMERA

Z 7_Z 6

Onlinehandbok

Sök handböcker

Välj mellan 3 olika handböcker.

Om denna handbok

Denna handbok är avsedd för kamerans firmwareversion 2.00 eller senare.

Denna handbok kan användas för både Z 7 och Z 6. Illustrationerna visar Z 7.

Symboler och ikoner

För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används följande symboler och ikoner:

D Denna ikon används för meddelanden, information som du bör läsa innan du använder produkten.
A Denna ikon används för tips, extra information som kan vara användbar när produkten används.
0 Denna ikon används för hänvisningar till andra avsnitt i handboken.

Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kamerans displayer visas i fet stil. I denna handbok kallas displayen i kameramonitorn och sökaren under fotografering för “fotograferingsinformation”. I de flesta fallen visar illustrationerna monitorn.

Denna kamera använder XQD-minneskort, som i denna handbok kallas “minneskort”.

I denna handbok kallas smartphones och surfplattor för “smarta enheter”.

Kamerainställningar

Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningarna används.

A För säkerhets skull

Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (0 För säkerhets skull) innan du använder kameran för första gången.

Innehållsförteckning

Bli bekant med kameran

De första stegen

Grunderna för fotografering och bildvisning

Grundläggande inställningar

Fotograferingsreglage

i-menyn

Mer om bildvisning

Menyguide

Anslutningar

Fotografering med blixt på kamera

Fotografering med fjärrstyrd blixt

Felsökning

Teknisk information