DIGITALKAMERA

Z 7_Z 6

Online-brugervejledning

Søg efter brugervejledninger

Dette kamera har opdateret firmware med ekstra funktioner. For yderligere information, se "Ændringer foretaget via firmwareopdateringer".

Vælg mellem 3 forskellige brugervejledninger.

Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning er til versionerne 3.00 og senere af kameraets firmware.

Den seneste version af kameraets firmware er tilgængelig for download i Nikon-downloadcenter.

Denne brugervejledning er til brug med både Z 7 og Z 6. Illustrationerne viser Z 7.

Symboler og konventioner

For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner:

D Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden dette produkt tages i brug.
A Dette ikon markerer tips, ekstra oplysninger, som kan være nyttige ved anvendelse af dette produkt.
0 Dette ikon angiver henvisninger til andre afsnit i denne brugervejledning.

Menuelementer, indstillinger og meddelelser, der fremkommer på kameraets visninger, vises med fed skrift. Hele vejen igennem denne brugervejledning kaldes visningen på kameraets skærm og søger under optagelse for "optagevisning"; i de fleste tilfælde viser illustrationerne skærmen.

Dette kamera kan anvendes med XQD- og CFexpress Type B-hukommelseskort. I sammenhænge, hvor der ikke er behov for at skelne mellem de to hukommelseskort, refereres der i denne brugervejledning til begge typer som "hukommelseskort".

Hele vejen igennem denne brugervejledning omtales smartphones og tablets som "smartenheder".

Kameraindstillinger

Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets standardindstillinger benyttes.

A For din sikkerheds skyld

Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 For din sikkerheds skyld).

Indholdsfortegnelse

Lær dit nye kamera at kende

De første trin

Grundlæggende fotografering og billedvisning

Grundlæggende indstillinger

Optageknapper

Menuen i

Mere om billedvisning

Menuoversigt

Tilslutninger

Fotografering med flash på kamera

Fjernbetjent flashfotografering

Fejlfinding

Tekniske bemærkninger

Ændringer foretaget via firmwareopdateringer