กล้องดิจิตอล

D6

คู่มือออนไลน์

ค้นหาคู่มือ

กล้องนี้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์พร้อมฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา

สารบัญ

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ขั้นตอนแรก

การถ่ายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

ปุ่มควบคุมการทำงานของกล้อง

การตั้งค่าการถ่ายภาพ

การบันทึกและการตัดต่อภาพยนตร์

ตัวเลือกการถ่ายภาพอื่นๆ

แสดงภาพ

ข้อความเสียง

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์

ระบบไร้สายในตัว

อีเทอร์เน็ต/WT-6

การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

คำแนะนำเมนู

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

หมายเหตุทางเทคนิค

ฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา