DIGITALKAMERA

D6

Referensinformation

Sök i D6 Referensinformation

Sök efter andra produktmanualer

Ange nyckelord, inte meningar.

Denna kamera har uppdaterad firmware med extra funktioner. För mer information, se Tillagda funktioner .

Innehållsförteckning

Lär känna kameran

Första stegen

Grundläggande fotografering och uppspelning

Kamerakontroller

Fotograferingsinställningar

Filminspelning och redigering

Andra fotograferingsalternativ

Uppspelning

Röstmemon

Ansluta till datorer och TV-apparater

Inbyggd trådlös

Ethernet/WT-6

Blixtfotografering på kameran

Fjärrblixtfotografering

Menyguide

Felsökning

Tekniska anmärkningar

Tillagda funktioner