DIGITĀLĀ KAMERA

D6

Atsauces vadlīnijas

Meklējiet D6 uzziņu rokasgrāmatā

Meklējiet citas produktu rokasgrāmatas

Ievadiet atslēgvārdus, nevis teikumus.

Šai kamerai ir atjaunināta programmaparatūra ar pievienotām funkcijām. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pievienotās funkcijas .

Satura rādītājs

Iepazīšanās ar kameru

Pirmie soļi

Pamata fotografēšana un atskaņošana

Kameras vadības ierīces

Fotografēšanas iestatījumi

Filmu ierakstīšana un montāža

Citas fotografēšanas iespējas

Atskaņošana

Balss piezīmes

Savienojuma izveide ar datoriem un televizoriem

Iebūvēts bezvadu savienojums

Ethernet/WT-6

Fotografēšana ar zibspuldzi kamerā

Attālā zibspuldzes fotografēšana

Izvēlņu ceļvedis

Problēmu novēršana

Tehniskās piezīmes

Pievienotās funkcijas