ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

Z 9

Οδηγός αναφοράς

Αναζητήστε τον Οδηγό αναφοράς Z 9

Αναζητήστε άλλα εγχειρίδια προϊόντος

Εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά, όχι προτάσεις.

Αυτή η κάμερα διαθέτει ενημερωμένο υλικολογισμικό με πρόσθετες λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγές με την έκδοση υλικολογισμικού "C" 2.00 .

Πίνακας περιεχομένων

Γνωριμία με την κάμερα και τα μενού της

Πρώτα βήματα

Βασική φωτογραφία και αναπαραγωγή

Ρυθμίσεις λήψης

Εγγραφή βίντεο

Προβολή και ρετουσάρισμα εικόνων

Φωνητικά σημειώματα

Σύνδεση σε τηλεοράσεις HDMI και συσκευές εγγραφής

Σύνδεση σε Έξυπνες Συσκευές

Σύνδεση σε υπολογιστές ή διακομιστές FTP

Σύνδεση με άλλες κάμερες

Flash Photography

Απομακρυσμένη φωτογράφηση με Flash

Οδηγός μενού

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τεχνικές Σημειώσεις

Αλλαγές με την έκδοση υλικολογισμικού "C" 2.00