Sebuah tali disertakan dengan kamera; tali tambahan dijual terpisah. Pasang tali dengan mantap ke lubang tali kamera.