Anda dapat mengambil gambar menggunakan unit lampu kilat terpasang pada dudukan aksesori kamera atau satu atau lebih unit lampu kilat jarak jauh.

Unit Lampu Kilat Terpasang-pada-Kamera

Mengambil gambar menggunakan unit lampu kilat terpasang pada kamera sesuai penjelasan di “Menggunakan Lampu Kilat pada-Kamera” (0 Menggunakan Lampu Kilat pada-Kamera).

Fotografi Lampu Kilat Jarak Jauh

Mengambil gambar dengan satu atau beberapa unit lampu kilat jauh menggunakan kontrol lampu kilat nirkabel (Pencahayaan Nirkabel Canggih, atau AWL) sesuai penjelasan di “Fotografi Lampu Kilat Jarak Jauh” (0 Fotografi Lampu Kilat Jarak Jauh).