Saat unit lampu kilat yang mendukung kontrol lampu kilat terpadu (SB‑5000, SB‑500, SB‑400, atau SB‑300) dipasang pada kamera, mode kontrol lampu kilat, tingkatan lampu kilat, dan pengaturan lampu kilat lainnya dapat disetel menggunakan item [Kontrol lampu kilat] > [Mode kontrol lampu kilat] di menu pemotretan foto. Mode kontrol lampu kilat tersedia bervariasi menurut lampu kilat yang digunakan. Isi dari tampilan [Mode kontrol lampu kilat] bervariasi menurut opsi terpilih.

 • Pengaturan bagi unit selain daripada SB‑5000, SB‑500, SB‑400, dan SB‑300 hanya dapat disetel melalui kontrol pada unit lampu kilat.

 • Pengaturan bagi SB‑5000 juga dapat disetel menggunakan kontrol pada unit lampu kilat.

Opsi

Penjelasan

[TTL]

 • Output lampu kilat disetel secara otomatis dalam tanggapan terhadap kondisi penerangan.

 • Output dapat disetel menggunakan [Kompensasi lampu kilat (TTL)]. Dalam hal SB‑500, SB‑400, dan SB‑300, kompensasi lampu kilat dapat disetel dengan menahan tombol W (M) dan memuar kenop sub-perintah.

[Lampu kilat eksternal otomatis]

 • Cahaya dari lampu kilat dipantulkan dari subjek ke sensor lampu kilat eksternal otomatis dan output lampu kilat disetel secara otomatis.

 • Output dapat disetel menggunakan [Komp. lampu kilat eksternal oto.].

 • Lampu kilat eksternal otomatis mendukung mode “bukaan otomatis” (qA) dan “otomatis non-TTL” (A). Simak buku petunjuk unit lampu kilat guna perincian.

[Manual prioritas jarak]

 • Pilih jarak ke subjek; output lampu kilat akan disetel secara otomatis.

 • Jarak ke subjek dipilih menggunakan [Opsi prioritas jarak] > [Jarak], sedangkan output lampu kilat dapat disetel menggunakan [Komp. lampu kilat].

[Manual]

 • Pilih tingkatan lampu kilat secara manual

 • Tingkat lampu kilat dipilih menggunakan [Jumlah output manual].

[Lampu kilat berulang]

 • Lampu kilat menembak berulang kali selama rana terbuka, menghasilkan efek pencahayaan-multi.

 • Gunakan [Lampu kilat berulang] > [Output] untuk menyetel output lampu kilat dan [Kali] untuk memilih berapa kali lampu kilat menembak. [Frekuensi] mengendalikan berapa sering unit menembak per detik, diukur dalam Hz.

 • Berapa kali maksimum lampu kilat menembak akan bervariasi menurut [Output] dan [Frekuensi]. Simak buku petunjuk unit lampu kilat guna perincian.

Kontrol Lampu Kilat Terpadu

Kontrol lampu kilat terpadu mengijinkan kamera dan unit lampu kilat berbagi pengaturan. Perubahan ke pengaturan lampu kilat yang dibuat baik dengan kamera atau unit lampu kilat diterapkan pada kedua perangkat, sama seperti perubahan yang dibuat menggunakan perangkat lunak Camera Control Pro 2 opsional. Unit lampu kilat harus mendukung kontrol lampu kilat terpadu.