Untuk meninjau Pengaturan Kustom, pilih tab A di menu kamera.

Pengaturan Kustom digunakan untuk mengkustomisasi pengaturan kamera guna memenuhi keinginan individu. Menu Pengaturan Kustom dibagi ke dalam dua tingkatan.

Pengaturan Kustom berikut ini tersedia: 1

Item

0

[Kumpulan p'aturan kustom]

Kumpulan P'aturan Kustom

a [Fokus otomatis]

a1

[Pemilihan prioritas AF‑C]

a1: Pemilihan Prioritas AF‑C

a2

[Pemilihan prioritas AF‑S]

a2: Pemilihan Prioritas AF‑S

a3

[Pelacakan fokus dgn lock-on]

a3: Pelacakan Fokus dgn Lock-On

a4

[Titik fokus digunakan]

a4: Titik Fokus Digunakan

a5

[Simpan titik mnrt orientasi]

a5: Simpan Titik mnrt Orientasi

a6

[Aktivasi AF]

a6: Aktivasi AF

a7

[Area pngmt AF titik-tunggal]

a7: Area Pngmt AF Titik-Tunggal

a8

[Deteksi wajah pelacakan 3D]

a8: Deteksi Wajah Pelacakan 3D

a9

[Deteksi wajah AF area-grup]

a9: Deteksi Wajah AF Area-Grup

a10

[Pengelompokan kustom (C1/C2)]

a10: Pengelompokan Kustom (C1/C2)

a11

[Deteksi wajah AF area-otomatis]

a11: Deteksi Wajah AF Area-Otomatis

a12

[Titik mulai AF area-otomatis]

a12: Titik Mulai AF Area-Otomatis

a13

[Titik fokus tetap]

a13: Titik Fokus Tetap

a14

[Batasi pilihan mode area AF]

a14: Batasi Pilihan Mode area AF

a15

[Batasan mode fokus oto.]

a15: Batasan Mode Fokus Oto.

a16

[Titik fokus saling tumpang]

a16: Titik Fokus Saling Tumpang

a17

[Opsi titik fokus]

a17: Opsi Titik Fokus

a18

[Cincin fokus manual di mode AF] 2

a18: Cincin Fokus Manual di Mode AF

b [Pengukuran/pencahayaan]

b1

[Nilai lngkh sensitivitas ISO]

b1: Nilai Lngkh Sensitivitas ISO

b2

[Lngkh EV utk kntrl p'chyn]

b2: Lngkh EV utk Kntrl P'chyn

b3

[Nil. lkh p'chy/komp. lmp klt]

b3: Nil. Lkh P'chy/Komp. Lmp Klt

b4

[Komp. pencahayaan mudah]

b4: Komp. Pencahayaan Mudah

b5

[Pengukuran matriks]

b5: Pengukuran Matriks

b6

[Area rasio pusat]

b6: Area Rasio Pusat

b7

[P'cahayaan opt. p'halusan]

b7: P'cahayaan Opt. P'halusan

b8

[Jaga pencah. saat b/ ubah]

b8: Jaga pencah. saat b/ ubah

c [Pewaktu/kunci AE]

c1

[Tombol pelepas rana AE‑L]

c1: Tombol Pelepas Rana AE‑L

c2

[Pewaktu siaga]

c2: Pewaktu Siaga

c3

[Pewaktu otomatis]

c3: Pewaktu Otomatis

c4

[Penundaan monitor mati]

c4: Penundaan Monitor Mati

d [Pemotretan/tampilan]

d1

[Kec. pemotretan b'kelanjut.]

d1: Kec. Pemotretan B'kelanjut.

d2

[Lepas berkelanjutan maks.]

d2: Lepas Berkelanjutan Maks.

d3

[Batasi pemilihan mode pelepas]

d3: Batasi Pemilihan Mode Pelepas

d4

[Opsi mode pelepas yg disinkron.]

d4: Opsi Mode Pelepas yg Disinkron.

d5

[Mode tunda pencahayaan]

d5: Mode Tunda Pencahayaan

d6

[Rana front-curtain elekt.]

d6: Rana Front-Curtain Elekt.

d7

[Kecepatan rana panjang (M)]

d7: Kecepatan Rana Panjang (M)

d8

[Batasi area gmbr yg dpt dipilih]

d8: Batasi Area Gmbr yg Dpt Dipilih

d9

[Urutan nomor file]

d9: Urutan Nomor File

d10

[Sorotan puncak fokus]

d10: Sorotan Puncak Fokus

d11

[Tampilan kisi bingkai]

d11: Tampilan Kisi Bingkai

d12

[Panel kontrol belakang]

d12: Panel Kontrol Belakang

d13

[Sinar LCD]

d13: Sinar LCD

d14

[Md b'kelanjutan di tinj. langsung]

d14: Md B'kelanjutan di Tinj. Langsung

d15

[VR Optikal] 3

d15: VR Optikal

e [Bracketing/lampu kilat]

e1

[Kecepatan sinkr. lampu kilat]

e1: Kecepatan Sinkr. Lampu Kilat

e2

[Kecepatan rana lampu kilat]

e2: Kecepatan Rana Lampu Kilat

e3

[Komp. p'chyn utk lmp kilat]

e3: Komp. P'chyn utk Lmp Kilat

e4

[Kontrol sensitivitas ISO N oto.]

e4: Kontrol Sensitivitas ISO N Oto.

e5

[Prio.lampu kilat terus-menerus]

e5: Prio.Lampu Kilat Terus-menerus

e6

[Lampu kilat pemodelan]

e6: Lampu Kilat Pemodelan

e7

[Bracketing oto. (mode M)]

e7: Bracketing Oto. (Mode M)

e8

[Urutan bracketing]

e8: Urutan Bracketing

e9

[Opsi terus-menerus bracketing]

e9: Opsi Terus-menerus Bracketing

f [Kontrol]

f1

[Sesuaikan menu i]

f1: Sesuaikan Menu i

f2

[Sesuaikan menu i (Lv)]

f2: Sesuaikan Menu i (Lv)

f3

[Kontrol kustom]

f3: Kontrol Kustom

f4

[Tombol tngh selektor-multi]

f4: Tombol Tngh Selektor-Multi

f5

[Kec. rana & kunci apert.]

f5: Kec. Rana & Kunci Apert.

f6

[Sesuaikan kenop perintah]

f6: Sesuaikan Kenop Perintah

f7

[Selektor-multi]

f7: Selektor-Multi

f8

[Lpskn tbl utk gnkn kenop]

f8: Lpskn Tbl utk Gnkn kenop

f9

[Indikator balik]

f9: Indikator Balik

f10

[Opsi tombol tinj. langsung]

f10: Opsi Tombol Tinj. Langsung

f11

[Switch D]

f11: Switch D

f12

[Jentikan playback bingkai-penuh]

f12: Jentikan Playback Bingkai-Penuh

f13

[Pilih pusat sub-selektor]

f13: Pilih pusat sub-selektor

g [Film]

g1

[Sesuaikan menu i]

g1: Sesuaikan Menu i

g2

[Kontrol kustom]

g2: Kontrol Kustom

g3

[Tombol tngh selektor-multi]

g3: Tombol Tngh Selektor-Multi

g4

[Tampilan sorotan]

g4: Tampilan Sorotan

  1. Item yang telah dirubah dari nilai default ditandai oleh tanda bintang (”U").

  2. Tersedia hanya pada lensa kompatibel.

  3. Tersedia hanya dengan lensa AF‑P kompatibel yang tidak dilengkapi dengan switch pengurang guncangan.